Windmolenpark Suurhoffbrug

In opdracht van Enercon werden door Tebezo 4 stuks funderingen gebouwd ten behoeve van Windmolenpark Suurhoffbrug. Tebezo verzorgde hier de Kust en Oeverwerken, het grondwerk en de stalen damwanden met verankeringen.