Advies Haven- & Vaarwegmanagement

Tebezo beschikt over een team van nautische specialisten die hun kennis inzetten bij het adviseren op het gebied van haven en vaarweg gerelateerde vraagstukken. Onze dienstverlening start veelal met inspecties en bouwkundige opnames van uw objecten of onderdelen daarvan. Onze eigen inspecteurs keuren en inspecteren vanuit de wettelijke en NEN - normen. Wij weten vanuit onze waterbouwkundige ervaring wat u wilt zien in de rapportages die voortkomen uit de opnames. Wij bieden u dan ook volledige en overzichtelijk opgestelde eindrapportages die u kunt gebruiken bij het vaststellen van u onderhoudsstrategie en assetmanagement.

Op het gebied van vaarwegmanagement adviseren wij bij uw vraagstukken daar waar de vaarweg tijdelijk op een andere manier moet worden ingericht bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan of op de vaarweg. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van vaarwegmarkeringsplannen ter ondersteuning van uw werkzaamheden op de vaarweg. Daarbij staat een veilige en vlotte doorstroming van de vaarweg uiteraard altijd voorop!

Ook op het gebied van assetmanagement van uw areaal bieden wij uitgebreid advies. Onze ervaring en kennis op het gebied van correctief en preventief onderhoud helpen u het assetmanagement zodanig in te richten dat storingen zullen verminderen door onze doordachte strategie ten aanzien van preventief onderhoud.

  • Inspecties, keuringen en toestandopnames waterbouwkundige constructies
  • Bouwkundig en elektrotechnische rapportages
  • Advisering meerjarig onderhoud
  • Bemonstering waterbodems
  • Design en construct
  • Assetmanagement