Oevers & Waterbodems

Tebezo heeft een uitgebreide expertise opgebouwd, gericht op waterwerken aan de kust- en oeverzones van vaarwegen. Het ontwerpen, aanleggen, renoveren en preventief onderhouden hiervan is een specialisme van Tebezo. Wij zijn bekend met de meest uiteenlopende oeverconstructies en bieden onze expertise aan op het gebied van:

  • Inspectie en rapportage oevers
  • Kraagstukken voor oeververdediging
  • Zinkstukken bodembescherming
  • Damwanden en beschoeiingen
  • Steenbestortingen
  • Natuurvriendelijke oevers
  • Waterkeringen