Volkeraksluis

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Tebezo onderhoud uitgevoerd aan de remmingwerken en afmeervoorzieningen van de Volkeraksluizen. Bij het uitvoeren van het onderhoud, is ervoor gekozen om het kwalitatief hout te hergebruiken in de nieuwe remmingwerken. Op deze manier gaan we samen met de opdrachtgever duurzaam om met het inzetten van materialen. Naast de technische uitdagingen brengt het uitvoeren van werkzaamheden op het drukste sluizencomplex van Europa ook andere uitdagingen met zich mee. De werkzaamheden zijn volgens een gedetailleerde planning uitgevoerd, zodat de hinder voor de scheepvaart is geminimaliseerd. Het werk is in oktober 2023 opgeleverd.