Verduurzamen vaste Markeringen

In 2011 is Tebezo gestart met het verduurzamen van vaste markeringen langs de Nederlandse Kust en Vaarwegen. In totaal worden ca. 1500 objecten afgekoppeld van de traditionele energiebronnen en omgebouwd naar duurzame energievoorzieningen waarbij de objecten volledig autonoom gaan opereren. Daarbij is het van groot belang dat de objecten beschikken over voldoende voeding om altijd te kunnen blijven branden ook wanneer de natuurlijke energiebronnen even niet voorhanden zijn. Naast het verduurzamen worden de objecten ook nautisch uniform gemaakt.

De objecten bestaan bijvoorbeeld uit oever- en haven lichten maar ook de grotere objecten als sectorlichten en lichtenlijnen worden in dit programma meegenomen dat door Rijkswaterstaat Noordzee is geinitieerd en gefinancierd. Binnen dit project is Tebezo verantoordelijk voor het ontwerp, het bouwen en het onderhouden van de betrokken objecten gedurende een periode van 10 jaar.