Sloop Spoorbrug over de IJssel Hattem

{\rtf1\fbidis\ansi\ansicpg0\uc1\deff0\deflang0\deflangfe0{\fonttbl{\f0\fnil MS Sans Serif;}{\f1\fnil Arial;}{\f2\fnil\fcharset255 Verdana;}{\f3\fnil\fcharset255 MS Sans Serif;}{\f4\fnil Verdana;}{\f5\fnil\fcharset0 Verdana;}{\f6\fnil\fcharset0 MS Sans Serif;}{\f7\fnil Symbol;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue64;\red0\green0\blue128;}{\*\listtable{\list\listtemplateid329751845\listsimple1 {\listlevel\levelnfc23\leveljc0\li360\fi-360\jclisttab\tx360{\leveltext\'01\u183 \'b7;}{\levelnumbers;}\f7\fs24} \listid1753065917} } {\*\listoverridetable {\listoverride\listid1753065917\listoverridecount0\ls1} } \pard\fi0\li0\ql\ri0\sb0\sa0\itap0 \plain \f0\fs16\cf1 In opdracht van de bouwcombinatie Welling - Zueblin heeft Tebezo in 2011 zorggedragen voor de sloop van de oude spoorbrug te Hattem. \par \par Het voorkomen van hinder voor de scheepvaart was een zeer belangrijk onderdeel bij het samenstellen van de werkplannen. Door doordachte werkwijzen en slimme technieken was het mogelijk de werkzaamheden uit te voeren zonder daarbij het scheepvaartverkeer te stremmen. De brugpijlers werden geheel gesloopt en afgevoerd. Daarbij was de aandacht er met name op gericht dat er geen vrijkomende materialen in het oppervlakte water zouden komen. Door het toepassen van een combinatie van slibschermen en stalen damwanden werd dit uitstekend gewaarborgd. Naast de sloop van de brug met onderbouw nam Tebezo in dit project ook de tijdelijke en definitieve vaarwegmarkeringen voor haar rekening. De totale doorlooptijd van de werkzaamheden bedroeg ongeveer 1 jaar. De daadwerkelijk uitvoering buiten bedroeg ongeveer 3 maanden. \par \par Alle materialen die bij de sloop van deze brug vrijkwamen werden waar mogelijk gerecyceld voor hergebruik. \par \par \par Bekijk hier de video opname van het uitvaren van een brugdeel \par \par}