Onderhoud Havenbedrijf Rotterdam

Ook In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam zorgt Tebezo voor het preventief en correctieve onderhoud van vaste vaarwegmarkeringen in de Rotterdamse Havens. In de periode van 2011 tot en met 2013 werden diverse objecten onderworpen aan groot onderhoud en vernieuwing.