Hellegatspolder

Langs de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij de Kagerplassen heeft Tebezo voor het Hoogheemraadschap Rijnland 900 meter stalen damwand ter versterking aan de kade geplaatst. Ook hebben we tussen de spoorbrug en het viaduct van de A44, de gehele kade opnieuw geasfalteerd.