Bodembescherming tunnel Hanzelijn

In opdracht van Ballast Nedam, Specialistisch Grondverzet heeft Tebezo het natte grondwerk en de bodembescherming ter plaatse van de tunnelbak gerealiseerd. Deze tunnelbak is onderdeel van de toekomstige spoorverbinding Zwolle / Lelystad, de Hanzelijn.

Ook op andere locaties langs de Hanzelijn hebben wij het Kust- en Oeverwerk verzorgd.