Binnenhaven Genemuiden

In de binnenhaven van Genemuiden hebben wij de haven uitgediept, waarbij wij de (verontreinigde) bagger hebben vervoerd naar een erkend verwerker. Tijdens de werkzaamheden zijn archeologische vondsten gedaan die wij gefilterd hebben uit de baggerspecie en overgedragen. Wij hebben langs de haven trillingvrij 220 meter stalen damwand aangebracht, omdat het project op minder dan 16 meter van de monumentale dorpskern ligt. Dit hebben wij uitgevoerd zonder schade te veroorzaken. Na het baggeren en vernieuwen van de damwanden hebben wij de haven opnieuw ingericht waarbij 1250m2 bestrating is geplaatst en 180 meter aan betonnen zitelementen zijn geplaatst. Ook de haven zelf hebben wij opnieuw mogen inrichten o.a. door het plaatsen van 250 afmeerpalen.