Beschoeiing plan Bodelaeke

Omschrijving werkzaamheden:

In opdracht van Arcadis heeft Tebezo in meerdere fases binnen het plan "Bodelaeke" totaal ca. 14.000 meter paal-schot beschoeiing geleverd en aangebracht. De beschoeiing werd in den droge aangelegd.

De hoofdwatergang in het plan is nu bevaarbaar, de bouwwerkzaamheden in het plan "Bodelaeke" starten in 2011.

Opdrachtgever:

Arcadis