Vervangen remming Beukerschutsluis

De Provincie Overijssel gaf Tebezo opdracht voor het vervangen van de Remmingen en Geleidewerken nabij de Beukerschutsluis tussen Zwartsluis en Steenwijk. Alle bestaande constructies werden gesloopt.

Van het vrijgekomen hout werd een belangrijk deel bewerkt en weer bruikbaar gemaakt voor hergebruik binnen dit project en op ander projecten van Tebezo. Alle houtleveranties vonden onder FSC certficaat plaats.

Nadat de wachtsteigers vernieuwd waren heeft Tebezo in eigen beheer ook zorggedragen voor veilige en duurzame LED verlichting van de steigers.