Toestandopnames oevers Havenbedrijf Amsterdam

Na een uitgebreide inspectie heeft Tebezo in opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam de kwaliteit van alle oevers in het amsterdamse havengebied in kaart gebracht. Alle gebreken werden ingemeten en vertaald naar hoeveelheden. Hieruit kwam een uitgebreide rapportage voort inclusief hersteladvies van gebreken.