Ecologische VerbindingsZone (EVZ) Oude Ijssel

Omschrijving werkzaamheden:

Op de rivier de Oude IJssel, in beheer van Waterschap Rijn en IJssel, heeft Tebezo tussen Laag-Keppel en Doetinchem ca. 4,0 km aan natuurvriendelijke oevers gerealiseerd en groot onderhoud aan de bestaande oeverbestorting verricht, ter hoogte van het industrieterrein Doetinchem zijn verhogingen gemaakt voor de sportvisserij.

Opdrachtgever:

Waterschap Rijn en IJssel