Bijzondere kademuur Frankhuis

Tebezo heeft in opdracht van de Gemeente Zwolle een bijzondere kademuur gerealiseerd. Op vrijdag 26 augustus was hier de feestelijke opening van en hebben gedeputeerde Bert Boerman en wethouder René de Heer de kademuur officieel in gebruik genomen door een gedenksteen te onthullen op de nieuwe kademuur.

De buurt Frankhuis ligt aan het Zwarte Water. Deze ligging maakt Frankhuis tot een unieke locatie en een unieke buurt. Maar doordat het Zwarte Water in directe verbinding staat met de Vecht en het IJsselmeer, kunnen de waterstanden op deze plek behoorlijk variëren. Met het realiseren van de kademuur is een veilige waterkerende hoogte bereikt. Hierbij is rekening gehouden met diverse klimaatscenario’s en ontwikkelingen van het waterpeil in het IJsselmeer.

De kademuur is het bewijs dat waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit prima kunnen samengaan. Daarnaast past de robuuste kering ook erg goed bij de gehele sfeer in Frankhuis.