Afmeervoorzieningen en Walstroominstallaties Eefde

Tebezo bouwde in opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland op het Twentekanaal nabij sluis Eefde een nieuwe overnachtingsplaats voor de beroepsvaart. Naast het uitbreiden van de reeds bestaande aanlegvoorzieningen was het aanbrengen van een uitgebreide walstroominstallatie onderdeel van de opdracht. Schippers zijn nu niet langer aangewezen op hun eigen aggregraat maar maken gebruik van de walstroom. Dit levert een onder andere schoner en stiller resultaat voor de omgeving op.