Datum: November 2022

Project Waterbouwkundige werken

Met veel plezier heeft Tebezo in opdracht van de Gemeente Enkhuizen, SED organisatie, het project “Waterbouwkundige werken 2021” mogen realiseren. Dit werk omvat verschillende disciplines binnen de waterbouw. De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit: het aanbrengen van een stalendamwand aan de Kade Oosterhaven, het realiseren van een aanlegsteiger met een stalen onderbouw en een houten bovenbouw, het aanbrengen van een nieuwe kunststofbeschoeiing en het aanbrengen van een slijtlaag op de steiger Gependam.