Datum: Juni 2021

Oplevering project Damsterdiep

Samen met de Provincie Groningen heeft Tebezo het project boordvoorzieningen Damsterdiep aan de N360  opgeleverd. Het is een project geweest in de kern van Groningen wat toch weer de nodige omgevingsuitdagingen met zich mee brengt. In samenwerking met de Provincie Groningen hebben dit in goede banen kunnnen leiden.