Datum: November 2018

Groot onderhoud bruggen en sluizen Provincie Flevoland

De combinatie Croon Wolter & Dros – Hollandia Services hebben in mei 2018 de definitieve opdracht mogen ontvangen, voor het plegen van Groot onderhoud Bruggen en Sluizen van de Provincie Flevoland. In totaal gaat het om 13 bruggen en 11 sluizen. De werkzaamheden worden de komende 5 jaren uitgevoerd.

In opdracht van de combinatie neemt Tebezo de vervanging en renovatie van afmeervoorzieningen, steigers en remmingwerken voor haar rekening. Tebezo is daarbij verantwoordelijke voor het complete pakket van ontwerp tot realisatie binnen haar eigen scope.

Meer informatie over dit project? https:// www.flevoland.nl/dossiers/groot-onderhoud-bruggen-sluizen