Datum: November 2017

CO2 Prestatieladder Nieuwsbericht Tebezo november 2017

Inleiding
Sinds maart 2017 is Tebezo voor een nieuwe periode van drie jaar CO2‐bewust gecertificeerd met Niveau 4 bij de CO2‐Prestatieladder. Met dit nieuwsbericht stellen wij u voor de tweede keer van dit jaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de algehele voortgang in de eerste helft van 2017 en de resultaten die behaald zijn.

CO2 emissie
De totale CO2 footprint van Tebezo was in de jaren 2014, 2015 en 2016 respectievelijk 967, 831 en 1114 ton CO2. Dat is ten opzichte van 2014 een toename van circa 147 ton CO2. Het bedrijf heeft echter in deze periode ook een groei doorgemaakt.

In het eerste halfjaar van 2017 is door de werkzaamheden van Tebezo een footprint van 483 ton CO2 achter gelaten. Verdeeld over de drie scopen, ontstaat de verdeling in onderstaande tabel:

VERDELING VAN EMISSIES OVER VERSCHILLENDE SCOPEN
SCOPE Ton CO2 Percentage CO2
SCOPE 1 431 89 %
SCOPE 2 40 8 %
SCOPE 3 12 3 %
TOTAAL 483 Ton CO2 100 %

De CO2 uitstoot van Tebezo werd in de eerste helft van 2017 voor circa 52% veroorzaakt op de projecten. Het aantal aangenomen projecten en de grootte van de projecten speelt dus een grote rol in de hoeveelheid CO2 uitstoot. Daarom wordt de intensiteit van de CO2 uitstoot ook uitgedrukt in de hoeveelheid tonnen uitstoot per miljoen omzet. In de eerste helft van 2017 bedroeg de uitstoot ca. 120 ton CO2 per miljoen omzet.

Reductiedoelstellingen
Tebezo heeft als doel gesteld om de totale footprint van het jaar 2016 in 2017 met 1% te reduceren. Omdat het grootste deel van de CO2 uitstoot is veroorzaakt door de projecten (52%) en het vervoer van mens/materiaal (47%), wordt gestreefd om op deze onderdelen zoveel mogelijk de uitstoot te reduceren. Op zowel de projecten als het vervoer moet met verschillende maatregelen een realistische reductie van 1% haalbaar zijn.

Maatregelen
Er is in januari 2016 door de kraanmachinisten een cursus gedaan (Het Nieuwe Draaien). Door de uitstoot over een periode van 2 jaar voor de cursus te vergelijken met de uitstoot van de 2 jaren na de cursus, kan er specifiek gestuurd worden op de resultaten van een dergelijke cursus. Hetzelfde geldt voor de cursus het Nieuwe Rijden, waarbij gestuurd kan worden op de resultaten vóór en na de cursus. Er is een cursusdag gepland voor de nieuwste bestuurders binnen het bedrijf.

Er zijn tegenwoordig “nieuwe” soorten brandstof op de markt die minder belastend zijn voor het milieu. Tebezo is aan het uitzoeken welk type brandstof het minder belastend is voor het milieu ten opzichte van het huidige gebruik, maar ook financieel rendabel is.

De werkplaats van Tebezo is in 2017 gerenoveerd. Met deze renovatie zijn er nieuwe, ca 100mm dikke geïsoleerde panelen aangebracht op de bestaande spanten van de loods. Hiermee wordt er veel minder energie in de verwarming van de loods gestoken dan voorheen, omdat de loods eerder niet geïsoleerd was. Er zijn ook plannen om een nieuw kantoor te bouwen nabij de werkplaats van Tebezo. Bij het ontwerp en de bouw zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar een verbetering in de reductie van de CO2 uitstoot.

Verder is het wagenpark voortdurend aan vernieuwing onderhavig. In augustus en september 2017 zijn er 5 werkbussen vervangen door nieuwere types, welke allen gebruik maken van de toevoeging Ad Blue, wat er voor zorgt dat de werkbussen schoner rijden. Uiteraard wordt het meeste CO2 uitstoot gereduceerd door de auto te laten staan. Daarom blijft Tebezo onder de collega’s het carpoolen stimuleren.

In de keten blijft Tebezo haar best doen om CO2 uitstoot te reduceren door het hergebruiken van hout en staal. Hiermee blijven onder andere tropische bossen bespaard, veel (internationale) transporten zijn hierdoor niet nodig en de arbeid voor de winning van zowel staal als hout is onnodig geworden.

Projecten met CO2‐gerelateerd gunningsvoordeel
Tebezo heeft de achterliggende periode geen projecten gehad waarbij er bij de inschrijving sprake was van een CO2 gerelateerd gunningsvoordeel.