Datum: Mei 2018

CO2 Prestatieladder Nieuwsbericht Tebezo mei 2018

Tebezo is nu ruim 4 jaren bezig met de CO2 Prestatieladder en uitvoering van CO2 uitstoot besparende maatregelen. Met dit nieuwsbericht stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de algehele voortgang in de afgelopen maanden en de resultaten die behaald zijn.

Tebezo publiceert 2 keer per jaar CO2 documenten via haar website met de actuele cijfers ten aanzien van de CO2 emissie. De totale CO2 emissie in de jaren 2014-2016 was respectievelijk 967, 849 en 1114 ton CO2. In 2017 is er totaal 895 ton CO2 uitgestoten. Dat is ten opzichte van 2014 en 2016 een goede afname van respectievelijk 72 en 219 ton CO2 en ten opzichte van 2015 een lichte toename van circa 56 ton CO2.

De verdeling van CO2 uitstoot van Tebezo van vervoer en op de projecten is in 2017 ongeveer 50% - 50%. Deze verdeling is ieder jaar ongeveer hetzelfde met een reikwijdte van max. 45% - 55%. Het aantal aangenomen projecten, de grootte van de projecten en de locatie van deze projecten speelt dus een grote rol in de hoeveelheid CO2 uitstoot. Daarom wordt de intensiteit van de CO2 uitstoot ook uitgedrukt in de hoeveelheid tonnen uitstoot per miljoen omzet en de hoeveelheid tonnen uitstoot per FTE (medewerkers). In de eerste helft van 2017 bedroeg de uitstoot 120 ton CO2 per miljoen omzet en in de tweede helft van 2017 bedroeg de uitstoot 59 ton CO2 per miljoen omzet. In de eerste helft van 2017 bedroeg de uitstoot 8,62 ton CO2 per FTE en in de tweede helft van 2017 bedroeg de uitstoot 7,10 ton CO2 per FTE. De verdeling naar scopen ziet er als volgt uit.

Begin januari 2018 heeft een nieuwe groep medewerkers van Tebezo aan de cursus Het Nieuwe Rijden deelgenomen. Deze cursus is door SOMA specifiek aangepast en op maat gemaakt voor de chauffeurs van Tebezo. Het is inmiddels de derde cursusdag in een paar jaren tijd met betrekking tot Het Nieuwe Rijden.
Tebezo houdt een registratie bij van het hergebruiken van hout en het hergebruiken van staal op de projecten. Met de ervaring van de jaren 2013 t/m 2015 heeft Tebezo voor 2016 en 2017 een nieuwe doelstelling gemaakt. De doelstelling was om gedurende deze jaren 200 ton CO2 te besparen door hergebruik van hout en 1000 ton CO2 te reduceren door hergebruik van staal. Helaas is dit niet gelukt, het is minder geworden. Dit komt omdat we erg afhankelijk zijn van specifieke projecteisen en de bereidwilligheid van opdrachtgevers. Het resultaat voor hout was in 2016 en 2017 in totaal 40 ton CO2 reductie en voor staal in totaal 317 ton CO2 reductie. De doelstelling voor de komende 3 jaren 2018-2020 is daarom naar beneden bijgesteld.

In voorgaande nieuwsbrieven is aangegeven dat Tebezo volop in de voorbereiding was om de werkplaats van Tebezo energie zuiniger te maken. Dit is einde 2017 uitgevoerd en gerealiseerd. De wanden van de werkplaats zijn geïsoleerd en vanaf 2018 gaan we merken dat de stookkosten flink naar beneden gaan.