Datum: September 2020

Aanleggen van duurzame oevers aan de Collijntocht te Dronten

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland vervangt Tebezo de beschoeiing en het verouderde paalwerk langs de kant. Verder moet de oever breder worden gemaakt dit voor betere waterkwaliteit en voor meer waterberging na zware rengebuien.

De opknapbeurt is inmiddels begonnen bij de Collijntocht in Dronten. Hier gaat de oude beschoeiing eruit en volgt er een nieuw paalwerk. De berm van de tocht loopt nu nog schuin af, waarna het water volgt. In de nieuwe situatie volgt niet gelijk het water, maar is er eerst een vlak stuk grond van zo'n twee meter breed. Daar loopt 30 centimeter aan water op, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor waterberging en voor de flora en fauna.